mizacharita

Mizaç Harita Nedir?

  • Huy, tabiat
  • Gerçek yeteneği, yatkınlığı belirleyen psikolojik özelliklerin tümü

Bireylerin mizaç ve kişilik özelliklerini, imkan ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir. Mizaç harita enneagram kişilik tipolojisi temeli üzerine inşa edilmiş olup bilgi ve birikimimizle geliştirilmiş bir modeldir. Bu model kişilerin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki farkları ve bu farkların arkasında yatan nedenleri, sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yapmak suretiyle çözümleyici sonuçlara ulaşmada kullanılan bir göstergedir. Bu model, kişilerin doğuştan bir mizaca sahip olduğunu söyler. Kişiler sahip oldukları bu mizaç üzerinden çevresi ile etkileşim ve iletişime geçerler. Bu süreçte belli duygu, davranış ve düşünüş tarzları ile karakterize olan kısmen dinamik bir kişilik görünümü oluşur. Kişilik yapısının böylelikle oluştuğunu söyler. Mizaç Harita, ölçülebilen davranışlar sonucunda meydana gelen bireyin özelliklerini bütüncül yaklaşımla gösteren bilimsel temeli olan bir analizdir. Enneagram’ın sistematik yapısı ile belirlenmiş 9 mizaç yapısının ve kişilik görünümlerinin ayrı ayrı, özelleştirilmiş ve detaylı raporun oluşturulmasına Mizaç Harita denir. Kişilere, 9 mizaç ve kişilik özelliğini içinde barındıran test uygulaması sonucunda tespit edilen ve hangi tipe ait olduklarını gösteren bir haritadır.

İşe Alım Süreci

İş Gücü Planlama

Performans Planlama

Ekip Yönetimi

Yönetim Becerisi

Kariyer Planlama

Liderlik Yönetimi

İletişim ve Motivasyon Becerisi

Mizaç Harita Analiz Raporlama Sistemi;

  • Kişilerin doğuştan getirdiği baskın özellikleri, düşünme tarzları, yetkinlikleri ve potansiyellerini doğru, tam ve kısa zaman da belirleyerek hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlar,
  • Yöneticiler açısından iş gücü planlaması ve personel seçimi deneme- yanılma uygulamalarını en aza indirirken,
  • Çalışanlar için aidiyet, motivasyon sonucunda oluşacak performansı en kısa sürede ortaya çıkarır,
  • Kurumun amaçları ile çalışanın ortaya çıkardığı performans ne kadar uyumlu olursa başarı o kadar garanti olur.
  • KİŞİ İLE İLGİLİ YETKİNLİKLER VE İŞ ROLÜ İLE İLİŞKİLİ YETKİNLİKLER = PERFORMANS

Daha fazla bilgi için;
www.mizacharita.com

© Tüm hakları 16D İletişim İşletme ve Sanayi A.Ş.'ye aittir.