mizacharita

mizaç harita
Mizaç Harita, bireylerin mizaç ve kişilik özelliklerini, imkan ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemi ürünüdür.

Mizaç Harita Eğitimi  elde edilen raporun okunmasına yönelik yapılan çalışmalar bütününü kapsar. Sistem sadece kişileri kategorize ederek kişilik tiplerini belirlemekle kalmaz, kişilik tipine etki eden diğer mizaç etkilerini de belirler.

3 saatlik bu eğitimle bahsi geçen etkilerin hem davranış örüntüsüne olan etkisi hem de yetkinliklere olan yansımalarını doğru değerlendirmek hedeflenmiştir.

Etkinliklerimize katılmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Etkinlik Takvimi

© Tüm hakları 16D İletişim İşletme ve Sanayi A.Ş.'ye aittir.