kurumsallasma

Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerinin bireylerin varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesi ve geliştirilebilmesini sağlayan bir yapının oluşturulmasıdır.

Farklı bir bakış açısı ile kurumsallaşma, işletmenin tüm stratejik kararlarına ve faaliyetlerine yön veren vizyon, ana amacı ve üstlendiği ana görevini tanımlayan misyon, faaliyetlerini yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramları içeren ilke ve değerler, faaliyetlerini yürütürken izlediği yol ve yöntemleri yansıtan politikalar ve hedeflerine ulaşmak için sürdüreceği uygulamalar açısından belirli bir niteliğe canlılığa ve sürekliliğe sahip olmasıdır.

Kurumsallaşmanın temel amacı; kurum, kuruluş ve işletmenin, patron, lider yönetici ve önemli personele bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleri, firmanın kişilerden ve onların “kendi becerilerine bağlı uygulama yöntemlerinden” bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Bu; işletmede kişilerin olmayacağı değil, onlar olmadığında aksama yaşanmadan her şeyin kaldığı yerden devam edebileceği anlamına gelir.

Bir işletmenin kurumsal hale gelebilmesi için;

  • İş ve görev tanımlarının çok açık olarak yapılması,
  • İşletme içi kural ve yönergelerin hazırlanması,
  • İşletmedeki tüm birimlerin iş akışlarının tespit edilmesi,
  • Kurumun kendisine has temel ilkelerinin ortaya konulması,
  • Yetki ve sorumlulukların özenle tespit edilmesi ve uygulaya alınması,
  • Yetki ve sorumlulukların verildiği kişilerin yetkinliklerinin titizlikle gözlenmesi,
  • Son kararların fikir alışverişi ile yapılması ve geri bildirim alışkanlığının kazandırılması

gerekmektedir.

Kurumsallaşma Danışmanlığı Hizmetimiz ile, şirketinizin sağlıklı büyüme planı ve adımları belirlenecek, “patron şirketi” olmaktan ziyade “kurumsal şirket” anlayışına sahip bir sistem kurulacaktır.

Hem şirket operasyonları hem de özellikle çalışanlar için gelişmeye açık bir ortam yaratılmış olacaktır. Şirketin maruz kaldığı iç ve dış riskler tanımlanarak önlemler alınacak, şirket sahiplerinin operasyonlardan ziyade genel şirket stratejisine ve geleceğine daha çok mesai harcadığı bir yönetim yapısı kurulacaktır.

© Tüm hakları 16D İletişim İşletme ve Sanayi A.Ş.'ye aittir.