kurumsalsistem

pukö şemasıŞirketler yeni kurulduklarında ya da uzun yıllar çalışma hayatı içinde yer aldıklarında; nasıl çalıştıklarını, verimlilik durumlarını takip edemezler. Gerek alışkanlıklar, gerekse acemilikler doğru ve verimli çalışma düzenlerinin oluşumunu da, gelişimini de engeller.

Kurumsal Sistem Analizi ile işletmenin çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan hususların tespiti hedeflenir. Bu analiz; işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Şirketin güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan rapor; şirketin profesyonellik ve kurumsallık adına bulunduğu noktayı ve bu duruma ilişkin hayati derecede önem taşıyan noktaları içerir. Sonuçta hazırlanan rapor bir başka yönüyle geleceğe dönük strateji ve planlamalara ışık tutacak rehber niteliği taşır.

İş dünyasında rekabet koşullarının çetin ve gelişimin hızlı olduğu günümüzde, işletmelerin hem günlük işlerini yürütmesi hem de değişimi takip etmesi gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra İşletme sahiplerinin kendi işlerine tarafsız bakmaları oldukça zordur.

Bu noktada, Şirketlerde Kurumsal Analiz Hizmetimiz sayesinde firmanızı objektif olarak gözlemliyor ve hangi adımları atmanız gerektiğini, bu adımların maliyetlerini ve faydalarını raporluyoruz. Şirketlerin kendi başlarına yapabileceğinden daha fazlasını yapmasını, başaramayacağını düşündüğü faaliyetleri gerçekleştirebileceğini göstererek rakipleriniz ve sektörünüz hakkında sizlere danışmanlık yapıyoruz.

© Tüm hakları 16D İletişim İşletme ve Sanayi A.Ş.'ye aittir.